Hvad Er Sort Arbejde? Her Arbejder Du Sort

Billede: Jumpstory

Du kommer næppe uden om det i løbet af livet. De fleste har enten arbejdet sort eller fået udført sort arbejde på et eller andet tidspunkt i livet.

Men hvad er sort arbejde - og må man gøre det? Lad os se nærmere på begrebet sort arbejde, samt hvad konsekvenserne er ved det.

Sort arbejde - Skatteunddraget arbejde

Jyde dollars, orange penge eller sort arbejde. Navnene er mange, men betegnelsen er altid den samme: Det er arbejde mod betaling, som ikke opgives til skattevæsenet. 

Der udføres sort arbejde for milliarder i Danmark hvert år. Ifølge Rockwoolfonden udføres der årligt sortarbejde i Danmark for omkring 60 milliarder kroner, hvilket svarer til omkring 2 procent af BNP.

Sammenlignet med andre store udgiftsposter, så koster ikke-vestlige indvandring de offentlige finanser 33 milliarder kroner om året, så de samfundsmæssige omkostninger ved sort arbejde er markant.

Det er især indenfor arbejdsområder med ufaglært og faglært arbejde, at der udføres sort arbejde. Ifølge DR er de fire brancher, hvor der udføres mest sort arbejde bygge og anlæg (alt indenfor håndværksbranchen), personlige tjenesteydelser (frisører og børnepasning), landbrug og hotel og restauration. Tallene fra Rockwool Fonden viser her, at byggebranchen er klart den branche, hvor der udføres mest sort arbejde. Tallene for denne branche er over længere tid ret stabile, hvilket indikerer, at det udføres jævnligt af mange indenfor netop disse arbejdsområder. 

Sort arbejde opdeles i tre kategorier: grov uagtsomhed, med forsæt og groft skattesvig. Strafferammen for organiseret sort arbejde, altså groft skattesvig, er på op til otte års fængsel.

De andre former for sort arbejde giver bødestraf på to til tre gange det tjente beløb.

Tak for støtten

Vi takker avXperten for deres støtte til dette indlæg. Find et stort udvalg af spændende elektronik som fx et bluetooth headset, keyboards eller noget så besynderligt som en smart metaldetektor til den nysgerrige sjæl.

Relaterede nyheder