Mindre Fysisk Anstrengelse Medfører Giver En Større Produktivitet

Billede: CoWomen

Det er medarbejdernes oplevelse, at virksomheders produktivitet over tid vil blive øget, hvis den fysiske anstrengelse bliver mindsket. Dette er et af de mest stærke resultater, som er kommet ud af en række analyser om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet, der for første nu er blevet gennemført.

Det har længe været kendt, at et dårligt arbejdsmiljø kan gå ud over helbredet, hvilket betyder væsentlige omkostninger for både medarbejderne, virksomhederne og samfundet som en helhed. Et godt arbejdsmiljø derimod har en masse positive effekter på trivsel og helbred samt kan bidrage til et lavere sygefravær på arbejdspladsen.

I de seneste år har der været stigende interesse for at undersøge, hvad det præcis er, et godt arbejdsmiljø betyder for virksomhedernes produktivitet. Denne interesse er blevet til, at der nu har været forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med nationaløkonomiske forskere i gang med at se på sagen med udgangspunkt i data fra et højt antal private virksomheder fra forskellige brancher i Danmark.

Det er dog for tidligt at lave vidtgående konklusioner

-Sammenlignet med tidligere studier om arbejdsmiljø og produktivitet, der har brugt lignende analysemetoder, er projektet baseret på et langt større antal virksomheder end tidligere. Desuden er det første gang, at vi har påvist en sammenhæng over tid. Alligevel er det for tidligt at drage vidtgående konklusioner af resultaterne, fortæller chefkonsulent Otto Melchior Poulsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er hovedforfatter til rapporten.

Men faktisk er der ét resultat, som stikker klart ud i forhold til de andre, nemlig at en reduktion i medarbejdernes oplevelse af fysisk anstrengelse i arbejdet medfører en øget produktivitet over tid. Dette resultatet gør sig især gældende for Bygge og anlæg samt for Handel og transport. Otto Melchior Poulsen fortsætter:

-Dette resultat er det stærkeste resultat i hele rapporten. Og selvom det vil være en fordel at gennemføre flere studier, der undersøger og viser det samme, så vurderer vi allerede nu, at der kan være perspektiver i at gennemføre arbejdsmiljøindsatser, der reducerer medarbejdernes oplevelse af fysisk anstrengelse i arbejdet.

Metoderne er blevet videreudviklet

Forskerne har i projektet videreudviklet de metoder og statistiske modeller, som de har anvendt til at undersøge sammenhænge mellem forskellige aspekter af virksomheders arbejdsmiljø og produktivitet:

-Med de videreudviklede metoder har det for første gang været muligt at påvise, at ændringer i arbejdsmiljøet kan føre til ændringer i produktivitet og omvendt, at ændringer i produktivitet kan føre til ændringer i arbejdsmiljøet. Dette er en vigtig nyskabelse, som vil kunne bane vejen for en fremtidig forskning inden for arbejdsmiljøøkonomi.

Læs hele rapporten

Poulsen OM, Albæk K, Schultz EA, Nielsen SKN, Pedersen JM, Bay H. Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet En registerbaseret follow-up undersøgelse. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, 2018.

Tak til cbdsalve.dk

Til ovenstående artikel har vi fået hjælp af folkene, der står bag cbdsalve.dk. Hvis du ikke kender cbdsalve.dk, kan vi fortælle, at der er tale om en side, hvorpå du kan læse vidt og bredt om CBD-produkter.

Relaterede nyheder